គ្រឿងសំអាងមកពីប្រទេសថៃសុទ្ធលេខ១

Price : $ 5

Post on : 28-05-2016 Views: 364
Type: Clothing/ Jewelry/ Accessories Category: sell Price: $ 5
Description

 រីករាយជាមួយនឹងការបើកសម្ភោធហាងថ្មី Samrach Beauty Online Shop ហាងយើងខ្ញុំមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់15%រាល់ការទិញនូវផលិតផលគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31.05.2016។សូមអរគុណចំពោះអតិថិជនដែលបានជាវផលិតផលពីហាងយើងខ្ញុំ

Tel:098 586 600 (Smart) / 03188 54 888 (Metfone)
FB: Samrach Sim
សេវាកម្មដឹកជញ្ជួន 25 ខេត្តក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃទិញចាប់ពី 2 មុខឡើងទៅ
Price: $ 5
Contact Now
Name : Samrach Beauty Online Shop
Company : Samrach Beauty Online Shop
Phone : 098586600
Address : Phnom Penh
Category : sell
View Detail...


  • We are here to provide you with the professsional.
Copyright © 2016 www.kspage.com